robokill
Jika anda mengenali robokill, boleh tambah dia sebagai teman anda. Dengan ini, anda akan dapat mengetahui keadaan terkini dia.
Tambah robokill sebagai teman